مشاوره،برنامه ریزی،سبک زندگی،استخاره،انواع فال؛ حافظ،شمس،مولانا،تعبیرخواب،آنلاین و با شیوه نو

پیشنهادات خاص
فرصت خوبیه برای سفارش یک رُمان خاص؛ سفارش کتاب با 10 درصد تخفیف؛ کد تخفیف: 2020

کتاب تقسیم امام صادق علیه السّلام

حبیش در آغاز کامل التعبیر دومین کتابی را که به عنوان مأخذ تألیف خود نام برده ((تقسیم امام جعفر صادق علیه السّلام)) است و در طی کتاب کامل التعبیر ، هم در فصول مقدماتی کتاب و هم در ذیل اکثر واژه ها تعبیرات جالب و چشمگیری را صریحا با انتساب به امام جعفر صادق (علیه السّلام) ذکر کرده است ، یکی از ویژگی تعبیرات منقول از امام جعفرصادق (علیه السّلام) در این کتاب آن است که غالبا همچون سایر معبرین وارد شرح و توضیح و جزئیات نشده و در اکثر قریب به اتفاق موارد یاد شده فقط تعبیر کلی آن موضوع را که به چه مفاهیم و مسائلی برگشت و دلالت دارد به صورت خلاصه و دسته بندی شده ذکر می فرماید و شاید وجه تسمیه ((تقسیم)) نیز به همین ویژگی مربوط باشد که مثلا می فرماید : ((دیدن آهو در خواب چهار وجه بود ؛ اول زن ، دویم کنیزک ، سیّم فرزند و چهارم منفعت)) . همچنین با اندک دقتی در مطالب ((کامل التعبیر)) می توان دریافت که بیشتر تعبیرات دیگران معمولا شرح و توضیح همان کلیاتی است که از امام جعفرصادق (علیه السّلام) نقل شده و در عین حال تعبیرات منقول از امام جعفرصادق (علیه السّلام) با وجود خلاصه بودن گاه اضافاتی بر تعبیرات سایرین دارد و این موضوع خود بسیار قابل توجه و دقت و بررسی است . بهر حال در منابع شیعی کتاب تقسیم امام جعفرصادق (علیه السّلام) شناخته شده نیست اما با توجه به دانش و وثاقت حبیش نمی توان به سادگی از آن گذشت و دلیلی ندارد که حبیش که یک سنّی حنفی است بی جهت این همه مطالب چشمگیر در فنّ تعبیر را به امام شیعیان نسبت دهد و بدون تردید همچنان که خود تصریح کرده است کتابی با نام ((تقسیم)) و منتسب به امام جعفرصادق (علیه السّلام) را در اختیار داشته اما بر ما معلوم نیست که اصل این کتاب از چه طریقی نقل شده و چگونه در تاریخ و فهارس شیعی مفقودالاثر مانده است .
برگرفته از مقدمه موسوی گرمارودی در کتاب تعبیرخواب کامل حبیش ابن ابراهیم تفلیسی

درخواست تعبیرخواب آنلاین

ورود به صفحه مشاوره و انواع فال های روزانه